Po vítězství v okresním kole postoupili do kola krajského. Nešlo v pravém slova smyslu o krajské, spíše o moravské kolo - účastnilo se ho totiž 15 středních škol z Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Soutěž se konala 29. března v online podobě a probíhala formou znalostního testu. Ten obsahoval například otázky zaměřené na práva spotřebitele, rodinný rozpočet, investování i otázky týkající se úvěrů, finančního arbitra, existenčního a životního minima. Pro účast v krajském kole si žáci navíc museli připravit prezentaci na téma Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole. Tento kreativní úkol měl v celkovém hodnocení dvacetiprocentní váhu. 

Budoucí mladí ekonomové z Břeclavi získali celkem 13,52 bodů (vítězná škola 13,84 bodů), obsadili tak druhé místo, díky němuž postoupili do celostátního kola.

Letošní ročník byl těžší než předcházející, protože se žáci nemohli osobně setkávat s vyučujícími ani mezi sebou a připravovali se pouze na dálku. K dosaženým výsledkům jim gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v republikovém finále.

Marcela Minářová

Střední průmyslová škola E. Beneše a obchodní akademie Břeclav