Pro radost pak na podiu zahráli: DNS Břeclavánek, Lenka v Davu s partnerem a závěrem zazpíval Jan Tkadlec, donedávna člen sboru The Candies.

V Břeclavi lidé podpořili Downův syndrom. Na chodník děti malovaly ponožky
V Břeclavi lidé podpořili Downův syndrom. Na chodník děti malovaly ponožky

Odpoledne se pak mohla veřejnost zúčastnit akce Ukliďme Břeclav. Ta se konala už po dvanácté, za podpory města Břeclav a s organizací Hnutí Brontosaurus. Skupinky nadšenců tak zvelebovali okolí města, mnohdy už od dopoledne. Bohužel, zasáhl déšť a tak akce skončila trochu dříve, přesto se podařilo odvést velký kus práce. A všem patří za to velké poděkovaní.