Hostem výstavy byli představitelé středisek které se starají o lidi, vyžadující trvalou péčí  a pomoc, G - Centrum z Mikulova a organizace Modrá vážka, starající se o dětí s autismem. Výtěžek z prodeje vystavených věcí, půjde projekt nového domova těchto dětí v Týnci. Čestným 
hostem byl Lukáš Hrdlička z Břeclavi, který představil  svůj ambiciózní projekt na podporu dětí trpící autismem a pomoci vybrat peníze na jejich nový stacionář. Rozhodl se pěšky vydat na cestu dlouhou téměř 800 kilometrů.  Cesta hrdinů Slovenského Národního povstání ho příší rok v červnu povede napříč Slovenskem, přes hory, údolí, vodou i sněhem od Dukelského průsmyku po bratislavský Devín. . Během této  
cesty (zhruba 24 dnů) bude vytvořena sbírka Donio a bude možnost cestu sledovat na sociálních sítích.

Miloš Rufer, jr.