Cesta, která je oblíbeným poutním místem, vznikla roku 2002 z iniciativy otce Metoděje Kuběny. Tvoří ji čtrnáct dřevěných křížů, které zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy. Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy Krista jako symbolu Vzkříšení. Cestou návštěvníci míjí i studánku, v němž pramení vody, které se říká Pramen sv. Gorazda.