Celodenní výlet byl náročný, ale já věřím, že žáky velmi obohatil. V učebnicích je holocaustu věnována jen jedna stránka a spousta pro žáky jen teoretických informací, proto si myslím, že je důležité, aby si žáci díky exkurzi uvědomili, že rasismus obecně je špatný a že například. i v českých dějinách je přítomen antisemitismus, a to vše by mělo také přispívat ke kritickému pohledu na historii všeobecně. Byly zde obavy, že bude taková prohlídka pro žáky příliš drastická či pesimistická, ale musíme si uvědomit, že když si takovými hrůzami mohlo projít tolik milionů lidí, tak my bychom si je měli alespoň připomínat a mluvit o nich, to nám určitě neublíží.

Radka Žůrková