V Dunajovicích se výsadby ujali vinaři se svými rodinami. Vysadili téměř šedesát švestek a rynglí a několik jabloní a hrušní. O alej se budeme starat společně, náš spolek bude zajišťovat výchovný řez, vinaři zase zálivku. Na závěr jsme ještě vyměnili několik uhynulých stromků z loňské sváteční výsadby 17. listopadu na Dunajovických kopcích. Ať všechny stromky krásně rostou!

Helena Prokešová

Okrašlovací spolek Mikulov