Nová publikace autorky Anny Jagošové U muziky su já chlap pojednává o slováckém verbuňku. Třetí lednovou sobotu byla pokřtěna v pražské kavárně Vzlet.

Sama autorka je po tatínkovi původem z horňáckého Lipova a jeho prostřednictvím se již jako dítě setkávala se slováckým folklórem. Postupně si vytvořila upřímnou lásku k lidové kultuře a všemu co souvisí s lidovými tradicemi. Uvedená monografie vznikla na základě jejího blízkého vztahu ke Slovácku, obdivu ke slováckému verbuňku a jeho interpretům.

Vydání publikace předcházelo spoustu konzultací se samotnými verbíři a znalci slováckého verbuňku a prostudování dostupných materiálů k dané problematice. Následovala spolupráce s PhDr. Lubomírem Tyllnerem, CSc a doc. PhDr. Petrem Janečkem, PHD, kteří knihu odborně recenzovali. Překlad do angličtiny zajistila Bronislava Cvejnová Skalická, obálku a perokresby malířka Lenka Jurečková, korektury Kateřina Heřmanská a grafickou úpravu a sazbu Eu-print s.r.o.V knize najdete něco z folklorní teorie a vše o slováckém verbuňku. Historii, funkci, jeho uvedení do UNESCO, regionální styly, vše o verbířích, verbířských soutěžích, verbířských seminářích, dětském verbuňku, přehled vítězů a další zajímavosti.

Při slavnostním křtu publikace vyhrávala výborná CM Petra Galečky z Lipova a kmotry se stali etnografka Zlata Potyková a již výše uvedený docent Petr Janeček. Myslím, že uvedená publikace je velmi zajímavá, třeba už jen proto, že o typickém mužském tanci, slováckém verbuňku, píše žena. Přesto, nebo právě proto věřím, že je dobrá a jistě uspokojí a obohatí znalosti samotných verbířů a fandů slováckého verbuňku. V našem regionu bude k sehnání na informačním centru v Břeclavi.

Jaroslav Švach
konzultant publikace