Při společném tvoření vznikl nápad, že bychom si mohli vyzdobit nejen svoje domovy, ale také ukázat bohatost naší tradice navenek. Místo, kde bychom mohli výzdobu vytvořit se přímo nabízelo před starou školou, kde stojí starý vinařský lis.

Vytvořila jsem zajíce ze slámy, zrenovovala jsem otýpkovač a dřevěná kolečka. Společnými silami jsme nazdobili velikonoční kraslice technikou reliéfování, která je pro Bojanovice typická. Nesměla však chybět ani ručně pletená pomlázka, se kterou stárci chodí na šlahačku.

Jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří mi s nadšením pomohli a chtěli udělat něco hezkého pro naši vesnici, i lidi, kteří tady žijí nebo projíždí okolo.

Kateřina Robošová