Své tipy můžete psát na breclavsky@denik.cz. Pokud máte doma v garáži, či v komoře předměty denní potřeby po prapředcích, pošlete nám jejich fotografie. Ostatní čtenáři mohou hádat, jaké bylo jejich využití.  

Předmět pochází z germánského sídliště v Pasohlávkách, nicméně je římského původu. Je to charakteristická součást výstroje římského legionáře 2. století n. l. V tomto období hovoříme o tzv. markomanských válkách (166–180 n. l.), období, kdy římští legionáři císaře Marca Aurelia tábořili v prostoru Moravy s hlavní vojenskou opevněnou bází na Hradisku u Mušova.
Předmět je vystaven v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše.

Záhadný předmět byl nalezen v římské vojenské pevnosti u Mušova. FOTO: Archiv ústavu
Dnešní hádanka je záhadný archeologický nález z Mušova

Uhádnete, co to je?

Johana Malíšková
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše