Ojedinělost této výstavy je v tom, že se na ploše 200 metrů čtverečních se svými pracemi představuje 30 soustružníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Tam se těmto řemeslníkům říká "tokári".

Protože se jedná o první takto zaměřenou výstavu v naší instituci ale také na Moravě, rozhodli jsme se návštevníky seznámit také s historií tohoto řemesla. Vždyť tato obráběcí technika byla známá již ve starém Řecku, v Itálii u Etrusků nebo Egyptě, kde máme doloženo nejstarší vyobrazení z 3. stol. př. nl. na reliéfu hrobky v Tuna-el-Gebel.

Základní princip technologie spočívá v odebírání přebytečné hmoty z točícího se kusu soustružnickými noži za účelem dosažení určitého tvaru. Nástroj působí buď na vnější stranu, nebo uvnitř na vytváření dutiny. Nejrozšířenějším materiálem bylo dřevo, zpracovávaly se takto i kovy, kosti, rohovina, jantar, perleť či kameny. Ve středověku se soustružníci nazývali podle výrobků, které vytvářeli – přesličníci, vřetenáři, paterníci (paternoster) podle růženců, které loutečníci (puppa - loutka), číšíři, ratištníci (dělali tyče k praporcům a kopím) nebo misaři.

V českých zemích nastal největší rozmach soustružení v 18. a 19. století. Soustružili převážně muži na šlapacím soustruhu, i když ojediněle se vyskytly i ženy. V první polovině 20. století se objevují elektrické soustruhy. Soustružené výrobky se někdy zdobily vrubořezem, vybíjením nebo vyléváním kovem, jak nám to dokládají na výstavě desítky exponátů.

Pokud máte rádi dřevo, určitě si nenechte ujít tuto výstavu v budově sálu Evropa. Ve dnech 11. září od 13.00 do 18.00 a 12. září od 10.00 do 17.00 si malí i velcí zájemci mohou zkusit práci na soustruhu pod odborným dohledem mistra soustružníka v budově sálu Evropa.

Součástí bude zde také komentovaná prohlídka výstavy, která bourá zažitou představbu o tom, že soustružníci vyrábějí jenom misky, svícny a poháry. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Gronský