Výstava s názvem Kouzlo starých vánoc byla ještě doplněna ukázkami dětských knih a papírových betlémů. „Ráda se takových výstav účastním a těší mě i zájem návštěvníků. K některým věcem mám niterný vztah. Jsou to třeba pohádkové knížky mého dětství,“ uvedla Marta Korábová.

Na hračky se těšili hlavně malí návštěvníci. Někdy byl slyšet i křik, když se o staré dřevěné kostky s pohádkovými motivy zajímalo nejednou několik dětí. Mamky a babičky mezitím probíraly recepty na perníčky a vánoční cukroví vystavené na stole. „Je dobře, že taková výstava je v knihovně. Ty věci nám připomínají naše dětství. Hned jsme o něco mladší,“ řekla jedna z návštěvnic.

Jiří Janda