Při příležitosti akce Březen měsíc knihy započala sérii návštěv v knihovně třída 4.A. Pro děti jsme připravili besedu o období před Velikonocemi, křížovku a každý si vyrobil svůj květináč s kytičkami.

Pro kluky to byl menší boj s šitím, ale ve finále se jim to všem podařilo a výrobky byly krásné.

Petra Bartošová, knihovna Tvrdonice