V hudební kategorii vyhrál Dětský domov Brno, Jílová – sestry Goroľovy zazpívaly duet „Já se rouhám“. Na druhém místě v hudební kategorii zazářila Karolína Godlová z DD Telč s písní „Me tut užarav“. Třetí místo získala Monika Nováková z DD Telč s písní „Vše naleznem“. V kategorii tanečního oboru se na první příčce umístil DD Klubíčko – děti z Hrotovic s tancem „Free Angeles – hip hop“. Na druhém místě skončil DD Jemnice s asi 11-ti tanečníky, kteří předvedli přehlídku různých tanečních žánrů. Na třetí příčce se umístil DD Uherské Hradiště s moderním  baletem – propojení dvou tanečních variací.

Další soutěžní kategorií byl literárně dramatický obor. První byl DD Uherské Hradiště s divadelním představením „Pohádka o Zázračné studni“ – vlastní tvorba. Druhým v oboru byl DD Strážnice s „Příběhem Addamsovy rodiny – tak trochu jinak“ a třetí DD Brno, Jílová s dramatizací pohádky „Červená Karkulka“.

O umístění dětí rozhodovala pětičlenná porota. Domovy, které byly umístěny na prvních místech, postupují do celorepublikového kola v Praze. Čase, během kterého se porota radila, vyplnila mikulovská zpěvačka Veronika Valová.

Poděkování patří také skvělé moderátorce paní Petře Eliášové, starostce a místostarostce města Mikulov, celé porotě, všem skvělým pedagogům a hlavně dětem.

Nejmilejší koncert – jedná se o přehlídku zájmové a umělecké činnosti dětí z dětských domovů. V roce 2023 je organizátorem Dětský domov Mikulov. Jde o regionální kolo dětí z DD z Jihomoravského kraje, části kraje Vysočina a části Zlínského kraje. Po regionálních kolech následuje kolo celostátní v Praze. Soutěží se v oborech: hudební/sólový zpěv, vokální skupiny, sborový zpěv, hudební skupiny, taneční/sólový či skupinový tanec, folklórní skupiny, muzikály literárně dramatický obor/umělecký přednes a malé jevištní formy. Záštitu nad tím vším má Federace dětských domovů ČR, která k tomu vydává také směrnice.