Na svatého Martina se děti snažily přivolat sněhovou nadílku tvořením. Maloval se bílý kůň a sněhová nadílka, ta se ale i přesto za okny naší školky neobjevila. Nakonec tedy zůstalo u pranostiky „Na svatého Martina kouřívá se z komína“ Místo sněhových vloček nám na hry zůstalo podzimní listí.  Do toho jsme si povídali o tom, jak babičky a maminky na svátek 11. listopadu připravují svatomartinskou husu s knedlíkem a zelím. Děti se rozpovídaly o tom, jak je to u nich doma. Chlapci  připomněli, že máme v Rakvicích i Svatomartinská vína. Pranostika – „ Radost svatého Martina je husa a džbán vína.“Ochutnávkou martinských rohlíčků a perníčků jsme ukončili další toulky v poznávání našich tradic
 

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ

ZŠ a MŠ Rakvice