Jsem třetí rok v důchodu, ale často si vzpomínám na Vánoce doma na Valašsku. Stále se dokáži přenést do dětství, vzpomínám si jak na Vánoce televize vysílala pohádky celý den, venku bylo sněhu po kolena, v kamnech praskal oheň, byla to pohoda, kterou dnešní děti již asi u počítačů, tabletů, mobilů ke své škodě neznají.

Foto úlovky Margarety Daněčkové
Úlovky ze zahrady: modrásek, kovařík i poupata

Nyní trochu odbočím. Pět kilometrů od Hustopečí je obec Šakvice. I když mám rodinné vazby na Šakvice, překvapilo mě, že je v Šakvicích výstava pohádkových loutek, jak jsem se náhodou dozvěděl na facebooku. Její autorka má můj obdiv, jak se snaží touto výstavou vrátit dětem jejich dětství. Více informací získáte na telefonním čísle 728 050 250, nebo na emailu majka.lexova@seznam.cz. Další informace najdete i na stránkách www.pohadkoveloutky.cz
 

Takový malý příspěvek k tomu, jak se dají trávit volné dny.

Vlastimil Tělupil