Hlavním cílem školení bylo zvýšení kvality práce s dobrovolníky Evropského sboru solidarity v akreditovaných organizacích, skrze osobní a profesní rozvoj koordinátorů projektů Sboru v zemích EU i v partnerských zemích.

Zkušení koordinátoři EVS/Sboru z celkem třinácti zemí, Itálie, Rakouska, Německa, Portugalska, Polska, Slovinska a České republiky, kandidátských států Turecka, Srbska a Makedonie a z Partnerských zemí balkánského regionu Albánie, Černé Hory a Kosova, měli možnost během šestidenního intenzivního školení sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe s přijímáním zahraničních a vysíláním vlastních dobrovolníků do zahraničí, získat ucelenější informace o novém vzdělávacím programu EU „Evropský sbor solidarity“, osvojit si nové dovednosti v oblasti komunikace, vedení a motivace dobrovolníků a zapojených organizací, řešení problematických situací v projektech. Nabyté zkušenosti, znalosti a dovednosti jsou pro koordinátory dobrovolníků cenným materiálem, jak existující dobrovolnické projekty obohatit o nové prvky a dále rozvinout do budoucna. Řada poznatků, zkušeností a vzdělávacích zážitků je pro koordinátory důležitou inspirací, kterou využijí po svém návratu ze školení přímo v praxi.

Malí hasiči soutěžili ve výdrži
Malí hasiči soutěžili ve výdrži

Neméně důležitým prvkem proběhlého školení byla podpora „networkingu“, navazování partnerství mezi zastoupenými organizacemi pro budoucí spolupráci v rámci Evropského sboru solidarity a zároveň podpora provázání spolupráce mezi zeměmi EU a Partnerskými státy. Součástí programu byla návštěva vybraných akreditovaných organizací pro projekty EVS/Sboru v Brně (Legato, Lužánky, Muzeum rómské kultury, sociální organizace Effeta), které mají dlouhodobé zkušenosti s přijímáním zahraničních dobrovolníků a/nebo vysíláním českých dobrovolníků do zahraničí. Během návštěv měli účastníci možnost diskuse a sdílení zkušeností jak s koordinátorem dobrovolníků, tak se samotnými dobrovolníky EVS ze zahraničí, kteří jsou právě na dobrovolnickém projektu v dané organizaci.

Účastníci měli také během programu možnost poznat místní kolorit, spojený s folklórem a symbolikou vinobraním ve Velkých Pavlovicích.

Toto školení organizovala česká nezisková organizace Asociace neformálního vzdělávání z.s., sídlící v Praze a tento projekt je podpořen ze vzdělávacího mezinárodního programu Erasmus+.

EKOCENTRUM TRKMANKA