Letos však bylo nad slunce jasné, že společné setkávání k oslavě krásného svátku se vinou pandemii neuskuteční. Nechtěli jsme však děti o tuto radost připravit úplně. Tak přišel nápad uskutečnit oslavy jako projektový týden s názvem " Svatý Martin ve školce". Projekt zahájilo divadélko o příběhu sv. Martina, které dětem zahrály paní učitelky. Po zbytek týdne se všechny třídy proměnily ve svatomartinské dílničky, ve kterých se děti ze všech tříd v průběhu týdne střídaly a vyzkoušely činnosti spojené s touto tradicí. U Veverek vznikla pekárna na svatomartinské dobroty, v Žabičkách výtvarná dílna, kde se kreslilo husím brkem, vyráběli houpací koníci i veselé husy s pravým peřím. Třída Rybiček se stala na celý týden tělocvičnou pro pohybové hry a ve třídě Ježečků si děti zazpívaly o tom, že na sv. Martina kouřívá se z komína. Martin na koni sice nepřijel, koník do školky však přece jen přišel. Přivedla nám ho jedna hodná maminka. Nebyl sice bílý, ale docela malý a černý, přesto udělal obrovskou radost a o to nám v celém projektu šlo!

Iva Blahová

MŠ Valtice