Hody jsou ve Velkých Bílovicích vůbec největší lidová slavnost a mají proto svůj zavedený pořádek. Patří k němu právě i zahrávání hodů, ke kterému se chasa sešla druhou srpnovou neděli.  Noví stárci, které si chasa zvolila před dvěma týdny, se účastnili nedělní mše, na kterou přinesli dožínkový věnec. Bylo to jak poděkování za úrodu, tak za jejich končící roční stárkovskou službu. Po mši stárci svým nástupcům předali kordulu, vestu patřící k symbolům stárkovství,  s malovanými mašlemi.

Samotné hody začínají vždy první neděli po svátku Narození Panny Marie, patronky zdejšího kostela, tedy po 8. září. Letos tedy chasa postaví máju v sobotu 10. září. Hody pak začnou v neděli 11. září V půl druhé odpoledne vyjde krojový průvod ze Žižkovské ulice od prvního stárka do Záhumní ulice ke stárce poté přes náměstí Osvoboditelů na hodové sólo. Program hodů pak pokračuje ještě v pondělí a úterý 12. a 13. září.