Sportovci se utkali ve dvou dnech a závodních kolech rozděleni do skupin po pěti závodnících. Během utkání stříleti na 35 terčů zvířecích 3D maket rozestavěných kolem náročné devítikilometrové trasy. Už jen zvládnout náročný terén bylo pro každého účastníka vítězstvím. Ve všech skupinách vládla mezi všemi sportovci přátelská atmosféra, ale také zdravá rivalita. I kombinace těchto skvělých ingrediencí napomohla Veronice, aby z dvoudenního přivezla zlatí.

Alena Veselá