Bylo sice studeno a jaro spíš v kalednáři než venku, ale děvčata z Koňárku se nenechala odradit. Přišla Smrtná neděle a s ní čas vynést Morenu a přívítat jaro. Dobře se proto oblékla, Morenu vynesla a hodila do řeky. A ostatně, vždyť jaro už je zase skoro zpátky. Dobře to děvčata z Koňárku provedla.