Reaguji tak na článek Chráněná krajinná oblast Soutok? Odpůrci sepsali petici. Nekontaktovali nás ani žádní další státní úředníci z orgánů ochrany přírody. Jeho nepravdivé vyjádření nás jen utvrzuje v rostoucí aroganci moci státních úředníků, nezodpovědném chování, bujení byrokracie a potlačování demokracie v našem státu.

Místostarostu Břeclavi pana Matušku vůbec neznám. Našel jsem si ale jeho prohlášení v březnovém vydání břeclavského měsíčníku Radnice, na straně 6: „Preferujeme variantu CHKO jako nejvhodnější způsob ochrany životního prostředí v oblasti Soutoku. Její zřízení by generovalo další příznivé dopady do území. Například nové příležitosti v turistickém ruchu, vytvoření dobré regionální značky, která může region dále rozvíjet, rozmanitost zaměstnanosti i nezanedbatelný ekonomický efekt.“ Kde je v tomto prohlášení jakákoliv zmínka o konkrétním postupuvochraně přírody na Soutoku?

Vznik budoucí Chráněné krajinné oblasti Soutok v pátek oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík společně s Pavlem Pešoutem z Agentury ochrany přírody a krajiny, a jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem.
Život lidí se vznikem CHKO Soutok nezmění, ubezpečil zmocněnec

V předpokládaném zvýšení roční návštěvnosti turistů na Soutoku o 48 %? Ve vytváření nových pracovních míst na plánované správě CHKO? V generování nezanedbatelného ekonomického efektu? Pro koho? A přesně z tohoto důvodu naše petice vznikla – státním úředníkům jsou přednější ekonomické a politické zájmy, které staví nad skutečné potřeby místních obyvatel a ochrany přírody v našem regionu. Na základě jakých informací se připravují takto nákladné projekty? Byla připravena nějaká analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb? Toto je přece základní typ analýzy pro další rozhodování. A nebo pro chráněnou krajinnou oblast stačí jedna socioekonomická studie? Toto je přece nezodpovědné jednání státních úředníků.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podle nás je již současná úroveň ochrany celé oblasti soutoku řek Moravy a Dyje dostatečná. Vyhlášení CHKO vnímáme jen jako politický úkol, dle platného zákona jej vyhlašuje vláda republiky nařízením. Taky vnímáme, že mnoha lidem vadí, když v lesích slyší vrčet motorové pily, ale fakticky se to vyhlášením CHKO v lesích nemění – hospodařit se zde bude dále. Toto deklaruje na svých stránkách i státní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK): „Samotné vyhlášení CHKO nemá na lesní hospodářský plán (dále LHP) žádný vliv. Aktuální LHP jsou již zpracovány v souladu s potřebami předmětů ochrany a byly schváleny orgány ochrany přírody.“

V článku je informace mluvčí AOPK, že zástupci agentury mluvili s představiteli samospráv, místních spolků, významných vlastníků, s různými institucemi v regionu a dalšími subjekty. Jaký je ale výsledek těchto rozhovorů? Stačí se podívat na veřejně dostupné zápisy ze zastupitelstev obcí vokolí Soutoku z dubna, května nebo června tohoto roku. Jsou to texty vzápisech typu „…z dnešní diskuze se mu jeví, že většina zúčastněných je proti CHKO a doporučuje z oblasti vyjmout zájmové území obce“ nebo „Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce …nesouhlasí s vyhlášením a zřízením CHKO Soutok.“ nebo „čekáme na vyjádření, jestli někdo změní zákon, ještě nemáme vyjádření k našim připomínkám, nemá je nikdo, ani rybáři a ostatní organizace“.

Zástupci některých obcí a spolků sepsali petici proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti.
VIDEO: Soutok u Lanžhota bude chráněnou krajinnou oblastí, řekl ministr Hladík

Moje vyjádření ukončím ještě jednou závěrečnou větou ze zmiňovaného břeclavského měsíčníku Radnice: „Případné vyhlášení CHKO neznamená omezení pohybu cyklistů a pěších po značených stezkách.“ Tak hodně zdaru houbaři, rybáři a samovýrobci dřeva.