Sešlo se nás na Muzejním dvoře opravdu hodně, celý podvečer se nesl v přátelském duchu. Pan Václav Vydra s manželkou Janou Bouškovou byli úžasní, stejně jako paní Spisarová - spisovatelka a moderátorka Jarmila Borovičková. Škoda, že museli, vzhledem k povinnostem, brzy odejít, ale máme příslib, že se vrátí. Krásnými písničkami podvečer osvěžili zpěvem s kytarou Vítek Veselý s vynikající zpěvačkou Zuzanou Teplíkovou. Užili jsme si to a nejen my, ale dle ohlasů odcházejících všichni zůčastnění, kteří zvolili v tomto horkém počasí, tuto velmi podařenou akci. Bylo nám dobře.

Krásná vernisáž, výstava, kulturní program, všechno. Poděkování patří všem učinkujícím: Panu Václavu Vydrovi s manželkou Janou Boučkovou a paní Spisarové za to, že výstavu osobně zahájili, že přijeli a že jsme si s nimi mohli povídat. - Díky moc!! Další poděkování patří Jarmile Borovičkové - za to, že přijala nabídku a vernisáž moderovala - díky moc - byla to dobrá volba. Dík patří i Vítkovi Veselému a Zuzaně Teplíkové za úžasný zážitek z jejich vystoupení - bylo to super a očekáváme CD.

Další poděkování patří paní Monice Voitové z KC v Bílině, která celou výstavu metodicky nachystala a do Kobylí zapůjčila. Zapomenout však nesmíme na zvukaře pana Bílka - který sklidil velkou pochvalu za velmi kvalitní ozvučení celé akce. A komu poděkovat dál? Těm, kdo na akcích nejsou moc zviditelněný, ale bez nichž by to nebylo možné - Klub přátel historie a Tetičky z Kobylí. Patří jim velký dík. Měli opravdu hodně práce s přípravou výstavy, vystavením, aranžmá, občerstvením, úklidem, organizací, zajištěním a se spoustou dalších činností, které nejsou vidět, ale jsou nesmírně důležité.

Radoslava Obadalová