S nápadem uspořádat koncert přišla Eliška Minářová (dříve Vomáčková), která celý sbor svou myšlenkou nadchla a sestavila program ze skladeb, jež jsou neodmyslitelnou součástí Laudámu. Díky tomu členové mohli zavzpomínat na úspěchy, které se sborem dosáhli a znovu si od srdce zazpívat. Celý program byl tedy průřezem repertoáru zpívaného pod vedením Jana Kosíka. Sbor Laudamus tímto děkuje za účast všem,
kteří na koncert přišli a za podporu, kterou všichni přítomní projevili.

Josef Jilek
za pořadatele koncertu