V podkroví Lichtenštejnského domu u náměstí TGM v Břeclavi, můžete shlédnout velmi zajímavou výstavu uměleckých děl poštorenského výtvarníka Mikuláše Kovaříka, od jehož narození právě uplynulo sto let. Mikuláš Kovařík kreslil, maloval, ale i vytvářel plastiky z dřeva, kovu. A vytvářel i autoportréty, věnoval se krajinomalbě. Výstava potrvá do 25. června.

Mikuláš Kovařík je rodák z Ratiškovic. Vystudoval brněnskou školu uměleckých řemesel u profesorů Jana Lichtága a Františka Sussera (v jeho vile bydlel a pracoval, aby si vydělal na studia). Pak žil a tvořil v Poštorné. Dlouhodobě pracoval v Poštorenských keramických závodech, kde založil výrobu zahradní keramiky. Jeho vázy reprezentovaly náš stát na výstavě EXPO v Bruselu 1958. Také vyučoval na Lidové škole umění v Břeclavi. Poté byl zaměstnán v restaurátorských dílnách Krajského památkového střediska v Brně a v Miloticích.

Miloš Rufer, jr.