Morkůvecká chasa má během roku čtyři hlavní příležitosti, kdy se ustrojí do krojů a užije si náležitou zábavu. V únoru vyrazí na krojový ples, na jaře se sejde na Velikonoční zábavě, v srpnu oslaví tradiční hody, které bývaly původně právě  v říjnu. Někdy před čtyřiceti nebo padesáti lety ale místní hody přesunuli, zejména kvůli počasí, na léto. Původní  termín takzvaných císařských hodů ale z morkůveckého kalendáře úplně nevypadl, třetí říjnová sobota patří nyní krojované zábavě císařských burčákovách hodů.Letos se na ní sešlo kolem sto dvaceti platicích hostů a stovka krojovaných z Morkůvek a desítky dalších obcí. Označení císařské hody souvisí s josefinskými reformami. Hodové veselí se totiž ve většině obcí pojilo se svátkem patrona místního kostela a bylo proto rozptýlené po celém roce. Osvícenský smysl pro pořádek vedl ke snaze zavést pro veselice jednotný termín.