I žáci druhého stupně Masarykovy základní školy v Lanžhotě jsou kreativní a šikovní, proto jsme pro ně připravili podzimní výtvarnou soutěž. Jejich úkolem bylo z barevného listí a přírodního materiálu, který našli kolem sebe při procházce, vytvořit zajímavý ornament. Mobilem nebo fotoaparátem potom vzniklý ornament vyfotili a poslali do školy. A protože letošní podzim přírodu kolem nás krásně vybarvil, vznikla nápaditá a zajímavá díla, ve kterých se žáci nebáli experimentovat s různým přírodním materiálem – listím, kůrou, kameny, klacíky, trávou, čerstvými i uschlými květinami. Nafocené instalace si mohou zájemci prohlédnout také na webových stránkách školy.

Eva Klvaňová, Miroslava Líbalová

Masarykova základní škola Lanžhot