Zbyněk Háder je muž mnoha zájmů. Sám o sobě prohlásil, že vedle svojí rodiny miluje atletiku, divadlo a cestování. Lidé ho mohou znát jako ředitele Hustopečského skákání nebo jako atletického trenéra mládeže. Další skupina jej zná jako učitele a ředitele školy. Děkujeme paní Kahounové za zaslání dnešního příspěvku!

Pro mě je Zbyněk dlouholetým divadelním, ale také profesním kolegou. Učili jsme oba na Základní školy Hustopeče, Komenského. Potom jsem Zbyňka získala pro výuku informatiky coby ředitelka Základní školy v Boleradicích, a o pár let později na oplátku on, jako ředitel Základní školy Dolní Věstonice, zaměstnal mě.

V boleradickém divadle jsme spolu „partneřili“ v několika kusech (např. My Fair Lady ze Zelňáku, Mluv ke mně jako déšť, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo) a společně hráli v řadě dalších her. Několikrát jsem Zbyňka také režírovala. Herec je to nadaný a tedy vytížený. Stále působí ve čtyřech divadelních souborech. Vedle Boleradic ještě v Hustopečích, ve Starovičkách a ve Vídni. Za dobu svého hereckého působení pracoval se 23 režiséry, sám se režijně podílel na 8 inscenacích. K dnešnímu dni má za sebou více než 90 rolí. V Boleradicích hrál ve 28 inscenacích.

Na místě se natáčela pohádka O statečném kováři i jeden díl slavného televizního seriálu Četnické humoresky.
Statečný kovář i Četnické humoresky. Vydejte se na filmové místo Rosa Coeli

Zbyněk Háder patří k nejlepším hercům našeho souboru. Ztvárnil řadu hlavních rolí, za které získal uznání od porot na nejrůznějších přehlídkách. Proto Správní rada Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice navrhla udělení Zlatého odznaku SČDO.

Předání ocenění bylo naplánováno na loňský listopad, kdy slaví Zbyněk narozeniny, ale epidemie vše odsunula. Vhodný termín jsme našli letos během regionální přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro, kde náš soubor uvedl svoji nejnovější hru Pohádka máje. Zbyněk Háder zde hraje Ríšu „po letech“. Ceremoniálu předávání ocenění se zúčastnil předseda celostátního SČDO Jan Hejral.

Myslím, že jsme Zbyňka potěšili a dojali.


A kde můžete Zbyňka Hádera vidět v nejbližší době? Ve středu 23. června na krajské divadelní přehlídce Hanácký divadelní máj (v odloženém termínu) ve hře Duchové Vánoc, kde hraje lakomce Hamouna. Zde jej režíroval syn Juraj. Po divadelních prázdninách bude Zbyněk vystupovat v Kulhavém mezkovi (režie Jiří Brabec; soubor s touto hrou postoupil na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim) a v naší nejnovější hře Pohádka máje (režie Iva Kahounová).

Iva Kahounová