Integrační centrum UTILIS poskytuje tzv. aktivizační služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, kterým je více než 18 let. Mohou to být osoby s psychickým onemocněním, mentálním handicapem, senioři…  Rozpětí aktivit nabízených klientům je široké. Zahrnuje aktivity praktické (vaření, práce v dílně, šití apod.), poznávací (výlety, návštěvy výstav, kulturních akcí), sportovní (včetně účasti na závodech a soutěží lidí s podobným handicapem) i terapeutické (dramaterapie, muzikoterapie). Všechny tyto aktivity přinášejí možnost kontaktu s vrstevníky i světem jako takovým i rozvoj a udržování schopností, které usnadňují život nejen klientům samotným, ale i jejich rodinám.

Dílnu v prostorách Integračního centra na Růžičkově ulici v Břeclavi obsadily jeden den naše klientky a ukázaly, že práce s nářadím není jen doménou mužů. To muži si v létě zkusili výrobu hmyzího domečku a náramně si tvořivou a zábavnou práci užili. A výčet může pokračovat…

Renata Hasilová

Integrační centrum UTILIS