Tu letošní celebroval Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Věřícím se naskytla krásná podívaná, kdy vrcholem poutě byl večerní průvod s nosítky s osvětlenými mariánskými sochami.

Mariánská pouť v Žarošicích.
Pouť v Žarošicích očima věřící: v kostele je cítit vanutí Ducha svatého