Obloha bez mráčků, slunko sálá a vzduch nad silnicí se chvěje. A za slunkem se pomalu obrací každý květ velkých slunečnic v celém rozlehlém poli. Občas se někdo na chvíli při okraji pole zastaví a tu krásu obdivuje. A všimne si, že zatímco on se dívá, na většině květů jsou v plné práci včely. A to hned člověku při pohledu na tu letní krásu příjemně sládne  v ústech.