Témata jednotlivých videokonferencí korespondovala  s učebním plánem výuky. Při online setkáních žáci aktivně využívali to, co se v němčině naučili, mluvili v reálném čase, s reálnými partnery a prezentovali práci, kterou si připravili. Žáci pracovali jak v národních týmech, malých i větších skupinách, tak v rámci mezinárodních týmů. Tématem setkání bylo  představení měst, školských systémů, zdravý životní styl, hledání společných vzorů nebo idolů a jiné. Vzhledem ke koronavirové situaci v Evropě dokázaly oba týmy projektu dotáhnout do úspěšného konce. A jistě nejen za to jim byl v obou zúčastněných zemích udělen Národní certifikát kvality a uznání bylo uděleno i na evropské úrovni, kdy se projekt zařadil mezi nejkvalitnější projekty realizované v minulém školním roce. Veškeré výstupy můžete najít na webu školy www.zs-nadrazni.cz.

I pro letošek máme již naplánovanou spolupráci, tentokrát pro žáky 7. ročníku, kteří jsou v němčině začátečníci. Hlavním cílem bude opět rozvoj motivace k výuce němčiny se zacílením na komunikaci a rozvoj slovní zásoby.


Ivana Brabcová

zástupkyně ředitelky školy