Ve výběrovém řízení na zpracování studie proveditelnosti uspělo sdružení firem Moravia Consult Olomouca Metroprojekt Praha. Smlouvu o jejím zhotovení už podepsaly. Zadavatel studie je město Brno.

Autory zadání studie jsou pracovníci kanceláře městského architekta, kteří ho připravili ve spolupráci s orgány města, kraje i státu. „Jejími hlavními cíli je zjistit, na jaké tratě má podzemní dráha navazovat, jak zefektivnit dopravní obsluhu města i kraje a zajistit dostupnost budoucího nádraží," přiblížila mluvčí kanceláře Jana Běhalová.

Studie má za cíl také zhodnotit ekonomickou náročnost variant s ohledem na proměny dopravního chování ve městě. Odborníci posoudí i vliv na diametru na životní prostředí a existující zástavbu.

Náklady na zhotovení studie jsou dohromady šestnáct a půl milionu korun. „Její součástí je i dopravní model, který na základě podkladů kanceláře vytvoří městská společnost Brněnské komunikace," doplnila Běhalová.

Poslední částí studie je sociologický průzkum mobility ve městě a příměstských oblastech, který vytvoří společnost Stem/Mark. „Řekne, odkud lidé do Brna jezdí, v jakých časech a kde v něm vystupují,“ řekl už dřív náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.