Datová schránka není určena jen právnickým osobám. Zřídit si ji mohou všichni, tedy i studenti starší 18 let.

Používání a založení je zdarma, a navíc umožňuje přihlašování pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu, která upozorní i na přijaté zprávy. Datová schránka má hned několik výhod, které studentům ušetří čas i peníze.

| Video: Youtube

1. Snadné vyřízení potvrzení o studiu

Fronty na studijním oddělení zejména na začátku semestru patří ke každoroční rutině všech studentů. Většina totiž potřebuje potvrzení o studiu kvůli slevě na dopravu nebo na dani. Žádost o potvrzení o studiu lze provést on-line v Portálu občana, a to přes datovou schránku.

Datová zpráva má totiž váhu doporučeného dopisu a považuje se za doručenou v momentě přijetí do schránky příjemce. Doporučujeme si ale předem prověřit, zda právě vaše škola komunikaci on-line umožňuje.

2. Komunikace on-line

Škola od pondělí do pátku i brigáda nebo stáž při studiu komplikují dojíždějícím studentům cesty domů. Doporučená pošta tak vázne na úřadech, protože si ji studenti v průběhu týdne vyzvednout nemohou.

Zbytečnou cestu domů kvůli doporučenému psaní ale nahradí datová schránka, která se bude hodit i v případě studia v zahraničí. Úřady mají totiž povinnost s držiteli datových schránek komunikovat elektronicky.

3. Upozorní včas na pokuty/dluhy

Pokuta za parkování v zakázané zóně anebo překročení povolené rychlosti? I zdánlivě malé přestupky mohou v závěru znamenat nemalé finanční náklady. Pokuta je v tomto případě udělena rozhodnutím soudu nebo správního úřadu, tedy orgánem veřejné moci. Ten viníka kontaktuje pomocí doporučeného dopisu.

Pokud si však písemnost nevyzvedne a nedojde k včasné úhradě, může být v krajních případech zahájena i exekuce. Fikce doručení totiž zajistí, že se psaní i v případě nevyzvednutí považuje za doručené do 10 dnů od dodání.

Datová schránka tak dlužníka včas pozorní na pokuty uložené správními orgány, které mají v případě, že fyzická osoba je držitelem vlastní datové schránky, povinnost komunikovat výhradně skrze ni.

4. Podání daňového přiznání

Studentský život a brigády k sobě neodmyslitelně patří. A právě proto většinu studentů čeká i méně příjemná část, a to podání daňového přiznání. I to lze ale provést elektronicky bez nutnosti dojíždět do místa trvalého pobytu.

Naskenovaný dokument k přiznání dani z příjmu i přílohy lze jednoduše nahrát do datové zprávy a odeslat příslušnému finančnímu úřadu zdarma bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu.

5. Pohlídá doklady

V letošním roce končí až 900 tisícům řidičů platnost řidičského průkazu. Studenti, kteří využívají auto jako svůj hlavní dopravní prostředek i jako víkendovou záležitost, pak jistě ocení automatické upozornění na konec platnosti řidičského průkazu. Portál občana, do kterého se mohou přihlásit pomocí datové schránky, totiž umožní po aktivaci automaticky upozornit na konec platnosti dokladu.

Jak si datovou schránku založit?

Podat žádost o zřízení datové schránky je možné na kterémkoli kontaktní místě veřejné správy Czech POINTu – místím úřadu nebo poště. Vyplnění nezabere déle než 5 minut. Posléze obdržíte přihlašovací údaje a můžete začít datovku používat. Používání a komunikace s úřady je zdarma. Pokud vlastníte elektronický občanský průkaz nebo jiný způsob k prokázání elektronické identity můžete si datovou schránku založit i v Portálu občana a nemusíte chodit na Czech POINT.

„Stále zaznamenáváme růst počtu uživatelů datových schránek a také zájem o služby eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovermentu ministerstva vnitra.