Přijíždíte-li ze severovýchodu od Kobylí nebo od východu z Vrbice, jsou Bořetice jako vesnice na dlani. Končí zde roviny začínající u Vídně a krajina se začíná vlnit vinorodými stráněmi. Na severovýchodě se zvedá stráň přírodní rezervace Zázmoníky (4,8 ha). To je jediná lokalita na Moravě, kde roste vzácný a přísně chráněný včelník rakouský. Jižním směrem pak uvidíte v dálce panoráma Pálavských vrchů.

Bořetice vešly v povědomí v 90. letech rozvojem místního průmyslu a služeb. Na začátku tohoto století pak prudkým rozvojem turistiky. Mají 1291 obyvatel, více než 500 domů a areál 265 registrovaných vinných sklepů. Přepočtem počtu sklepů na sto obyvatel předčí i největší vinařskou obec v republice.

Ilustrační foto.Historie

Obec Bořetice je poprvé připomínána v roce 1222. V takzvané Přítlucké listině je jmenován jako svědek dědičný rychtář Vít z Poraticz. První zmínka o bořetických vinohradech je pak z roku 1335, kdy  Vichna, vdova po Přibyslavovi z Bořetic, zdědila vinohrady v Kraví hoře. Moravské obyvatelstvo bez většího poněmčení se tu udrželo dodnes. Jako jediná obec v okolí měly Bořetice pouze české názvy vinařských tratí, až na zkomolené výjimky po novokřtěncích (například Túfary, Kácary).

Habáni, novokřtěnci, Tůfaři – přišli do Bořetic v roce 1545. Pronajali si panský statek, dnešní Panský dvůr, kde měli nejenom obydlí a dílny, ale také chovali dobytek a v severní části měli svůj hřbitov. Roku 1605 byla ves včetně kostela a fary vypleněna Bočkajovci a po třicetileté válce začínala znovu jen s osmi osedlými hospodářstvími.

Kostel sv. Anny byl znovu postaven v roce 1680 a stal se poutním místem ke svaté Anně. Mimo něj chrání stát ještě barokní bránu u kostela, barokní hřbitovní zeď, zastavení sv. Jana z Nepomuku a 
sv. Floriána a smírčí kříž u hřbitovní zdi z roku 1777. Mimo tyto stavby stát chrání i památnou lípu více než 130 let starou a památný javor u barokní brány.

Škola byla založena v Bořeticích v roce 1826. Novou dvoutřídní budovu dostala v roce 1882. K té přibyla v roce 1930 budova další.

Sluší se připomenout i bořetické jezero Kůdelka, které oddělovalo obec od vinic v Kraví hoře. Vinaři dlouho jezdili do vinic a sklepů na loďkách nebo vodu objížděli s povozy po vzdálené kamenné hrázi.

Jezero dodnes připomíná trať zvaná Panské jámy (z dob vysoušení jezera v polovině 19. století). V této trati byly v letech 2006–7 vybudovány dva menší rybníky. Třetí vodní plocha se nachází před hotelem Kraví hora a hlídá ji socha hastrmánka Kotrby.

Turistika a vinařství

To jsou dva současné bořetické fenomény. K oběma se váže činnost svobodného vinařského národa Kravihorců v jejich Svobodné spolkové republice Kraví hora (SSRKH). Vznikla v roce 2000 a má všechno, co samostatná republika má mít. Vládu s prezidentem, vlastní řeč, vlastní měnu „kravihorec", která kopíruje hodnotu eura, ústavu  o 23 článcích, pasy, vojsko, informační službu, prapor i znak.

Po zakoupení pasu se turista stává občanem SSRKH a jeho první povinností pak je šířit pověst a slávu republiky v každém místě svého pobytu.

Rozvoj turismu podporuje obec i podnikatelská sféra.

V krátké době zde bylo vybudováno na 9 km asfaltovaných cyklostezek, postaveny dva hotely a osm penzionů, které nabízí nejen přes 400 hotelových a turistických lůžek,  ale i vlastní stravování.

1. sjezd bořetických rodáků.
PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE!

Oba bořetické fenomény zaštítila velká výsadba vinic v letech 2001–4, která zvýšila výměru vinic na 169 ha.

Na zdejších spraších dosahují vysoké kvality zejména tradiční červené odrůdy Portugal, Svatovavřinecké a Frankovka. Bořetičtí vinaři od roku 2009 vozí medaile i ze zahraničních výstav.

Za účelem propagace vinařské turistiky založilo pět okolních obcí, z iniciativy bořetických, dobrovolný spolek obcí Modré hory. Zrealizovalo tak myšlenku známého propagátora moravských červených vín prof. Viléma Krause.

Kvalitní standard si z 90. let udržel i místní průmysl reprezentovaný zejména firmami Lomax, Manex a IZO. Ty společně se zemědělským družstvem a šesti většími vinařstvími a hotely dávají práci 400 lidem.

Turisté mohou v Bořeticích nejen popíjet ve sklepích, ale také si protáhnout nohy cestou na 14 metrů vysokou rozhlednu v nejvyšším bodě katastru (272 metrů n.m.), odpočinout si u rybníků nebo se podívat na okolí     i z výšky při pravidelných leteckých dnech Leteckého klubu Kraví hora.

Lidové tradice, kroje, hody

Turisté navštěvují nejen „vinné" slavnosti – tradiční velikonoční výstavy vína, otevírání svatomartinských vín, den otevřených sklepů, zarážení hory, popřípadě žehnání mladému vínu. Mohou přijet také na pouť ke sv. Anně, letos spojené s prvním sjezdem bořetických rodáků. Při této příležitosti proběhne hlavní program s vystoupením několika mužských i ženských pěveckých sborů, včetně Bořetických – Svodničanu a Bořečanek.

Ke zhlédnutí bude i škola s instalovanou výstavou lidových výšivek a reálným oblékáním stárky. V sále kulturního domu bude instalováno 50 panelů s historickými fotografiemi od roku 1906 po současnost a bude pokřtěna kmotrou zpěvačkou Evou Pilarovou kniha Bořetice v proměnách času.

Hlavní kulturní událostí roku jsou samozřejmě hody. Začínají tradičním ručním stavěním máje a sobotním Předhodovým zpíváním na sóle.

První zmínka o pouti a hodech se datuje do roku 1777. Obě slavnosti byly do té doby spojeny a hodovalo se až do středy. V uvedeném roce však byl během hodů zabit šohaj ze sousedního Kobylí a světská i církevní vrchnost se rozhodly posunout hody na týden po pouti ke sv. Anně.

Ostatní aktivity

I když druhé pracovní zařazení většiny obyvatel ve vinicích a sklepích zabere spoustu času, na ostatních aktivitách to moc poznat není.

Vedle tradiční činnosti myslivců, hasičů a rybářů jsou aktivní i dva sportovní kluby – Sokol a Tenisový klub 2012. Hodně je slyšet v okolí i o chrámové schole Deo Gratias, která vystupuje od roku 2002 a natočila dvě samostatná CD.

Plesovou sezonu „udržují" plesy: myslivecký, obecní a podnikatelský a ples krojovaný. Ukončena bývá maškarním bálem pro děti na ostatky.

Turisté se v Bořeticích nemusí bát „mrtvé sezony" ani koncem roku. Akce probíhají i v listopadu a prosinci.

Jednou z posledních je běh Za bořetickým burčákem s mezinárodní účastí, vánoční jarmark se zabijačkou nebo vánoční koncert v kostele sv. Anny. I na těchto akcích si turista přijde na své.

Kalendář kulturních akcí v obci Bořetice:
26.–28. července 2013 První sjezd rodáků – pořádá Obec Bořetice
27.–28. července 2012 Jihomoravský pohár – 2. ročník Intertour 2013, Eurocontest 2013 – pořádá Letecký klub Kraví hora
28. července 2013 Pouť ke sv. Anně – pořádá farnost Bořetice
2. srpna 2013 Stavění hodové máje – pořádá bořetická krojovaná chasa
3. srpna 2013 Předhodové zpívání – pořádají Obec Bořetice a Mužácký sbor Svodničan
4.– 6. srpna 2013 Krojované hody – pořádají stárci a krojovaná chasa
24. srpna 2013 Zarážení hory – pořádají SSRKH Bořetice a Obec Bořetice
12. října 2013 Běh za bořetickým burčákem a běh Bořeticemi – 13. ročník, pořádají Obec Bořetice, TJ Liga 100 Praha, Běžecký klub Hodonín, SDH Bořetice a SSRKH Bořetice
25. října 2013 Lampionový průvod – pořádá Obec Bořetice
9. listopadu 2013 Martinské víno – putování po vinných sklepech, pořádá SSRKH Bořetice
7. prosince 2013 Vánoční koncert – pořádá Obec Bořetice a Římskokatolická farnost Bořetice
8. prosince 2013 Setkání pro seniory – pořádá Obec Bořetice
14. prosince 2013 Vánoční jarmark – pořádají Obec Bořetice, SDH Bořetice a SSRKH Bořetice
27. prosince2013 Žehnání mladého vína – pořádají Obec Bořetice a SSRKH Bořetice

Z tradičních akcí, které již proběhly, lze jmenovat březnový Krojový ples a Degustaci a také akci Velikonoční výstava vín z konce března a začátku dubna. Oblíbenou květnovou akcí pak v Bořeticích bývají Otevřené sklepy.

Zdroj: www.boretice.cz

Václav Surman, Ing. Petr Zemánek

PROJEKT OBCE: Tento text je součástí komerčního projektu Deníku Rovnost Obce. Představují se v něm obce jihomoravského regionu.