Zařízení společnosti pomáhají zvýšit efektivitu v provozech, kde je nutná manipulace s obaly, polotovary či hotovými výrobky.

Historie firmy (původně Manex) sahá až do roku 1992, od roku 2011 je součástí belgicko-francouzské skupiny Alvey Group. Uskutečnila tisíce projektů pro přední české i evropské výrobce a distributory nejrůznějších druhů výrobků, nejčastěji v potravinářském, nápojářském a spotřebním průmyslu.

V České republice má firma 130 zaměstnanců ve dvou závodech v Podivíně a Bořeticích a hledá další. V rozhovoru o společnosti mluví generální ředitel Alvey Group Maarten van Leeuwen.

Co si představíte, když se řekne, že se firma chová odpovědně? Platí toto spojení 
i pro firmu Alvey Manex?

Především usilujeme 
o vysokou etickou úroveň. To se projevuje v mnoha ohledech: Na prvním místě je u nás vždy bezpečnost 
a spokojenost našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Naši lidé jsou naprosto nejdůležitějším aktivem společnosti. Neustále pracujeme na zlepšeních, ale nikdy nepropustíme žádného zaměstnance kvůli tomu, že se podařilo dosáhnout vyšší efektivity nebo provést zlepšení jakéhokoliv druhu. Obecně – 
o věcech mluvíme otevřeně. Co řekneme, to uděláme. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji a sjednáme nápravu. V rámci našich možností máme sociální odpovědnost vůči lidem a organizacím v nouzi.

Jak velký důraz klade vaše společnost na ekologii a ochranu životního prostředí?

Minimalizace dopadů našeho podnikání na životní prostředí je pro nás zásadní, jsme certifikováni dle normy ISO 14001.

Co je pro vás nejdůležitější ve vztahu k zákazníkům?

Určitě dlouhodobá důvěra a blízkost a kvalita servisu. Naším cílem je být nejlepším dodavatelem průmyslových systémů a služeb ve své třídě a tuto pozici si udržet. Proto jsme zavedli interní systém kontinuálního zlepšování. Naši zákazníci si mohou být jisti, že 
v našem oboru podnikání hodláme zůstat a být tu pro ně. Obor automatizace je velmi dynamický, snažíme se proto předávat zákazníkům své zkušenosti z praxe a pomoci jim vybrat nejefektivnější technické řešení pro jejich provoz. S partnerskými firmami proto mimo jiné jednou ročně pořádáme odbornou konferenci ObalTrend v Mikulově, která se setkává s velmi pozitivním ohlasem.

Nabízíte pro své zaměstnance nějaké benefity? Vycházíte jim vstříc například v oblasti rozšiřování kvalifikace a podobně?

Nabízíme stravenky a závodní stravování. K tomu pět týdnů dovolené. Každý zaměstnanec má nárok minimálně na tři dny školení za rok, u většiny je to samozřejmě více. Poskytujeme také finanční půjčky v obtížných životních situacích a pořádáme mimopracovní sportovně-kulturní akce.

Snaží se firma Alvey Manex konkrétními projekty pomáhat těm, kteří pomoc potřebují?

Určitě, pomoc potřebným máme přímo ukotvenu ve firemních principech. Vybíráme si konkrétní projekty v našem nejbližším okolí, zaměřujeme se zejména na pomoc hendikepovaným, dětem, seniorům a podobně. Patří sem například Liga vozíčkářů a Domov dětí v Hodoníně, Nemocnice Břeclav, Charita Břeclav, Diakonie ČCE – středisko Betlém a další. Již tradičně také podporujeme UNICEF nákupem novoročenek pro všechny pobočky Alvey v Evropě.

Jak se vám daří získávat nové zaměstnance ve vašem regionu?

Získat kvalitní lidské zdroje, zejména na odborné inženýrské pozice, je v dnešní době velká výzva. Nám se to daří zejména díky úzké spolupráci s Vysokým učením technickým Brno, odkud se v poslední době rekrutovalo okolo deseti zaměstnanců a kde mimo jiné mívám i přednášky. Chtěl bych také zmínit výbornou spolupráci s Úřadem práce a Okresní hospodářskou komorou v Břeclavi.

Podporujete na Břeclavsku nějaké akce a aktivity, například sportovní, kulturní a podobně?

Určitě, v této oblasti podporujeme vybrané místní spolky a sdružení v jejich činnosti, zejména pořádání kulturních a folklorních akcí, sportovních podniků pro mládež, a podobně.

Hledáte v současné době nové zaměstnance?

Vzhledem ke stabilně rostoucímu objemu výroby a důchodovému věku některých našich pracovníků máme dlouhodobý zájem o odborné dělnické profese, jako například svářeče a elektromechaniky. Dále hledáme mladé talenty do konstrukčního a vývojového oddělení, kterým nabízíme i stáže v Belgii. Zájemcům doporučuji navštívit náš web www.alvey.cz.