„Právo první tréninkové jednotky mají naši dorostenci,“ culil se Jindřich Sojka, předseda SK Klatovy 1898 a hlavní tahoun při honbě za tímto zeleným snem. „Absence umělé trávy v minulosti výrazným způsobem ovlivňovala tréninkové podmínky mužstev, zejména v zimním období. Během tohoto období jsme byli nuceni pronajímat si tréninkové plochy, což bylo finančně dost náročné,“ připomněl útrapy Sojka.

Proto v Klatovech nájmy omezovali jen na období blížící se mistrovským zápasům a do té doby přípravu soustředili na běžecký a posilovací dril či tréninky na malých umělkách. „Tento způsob přípravy nebyl ideální a já jsem obdivoval všechny hráče, s jakým velkým zápalem k těmto přípravám přistupovali,“ pokračoval.

Nové fotbalové hřiště s umělou trávou v Klatovech. Zasloužil se o o něj zejména předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka.Zdroj: Deník / Milan Kilián

Problém byl i během sezony, zvlášť ve dnech či týdnech, ve kterých nepanovalo ideální počasí. „Vzhledem ke špatnému podloží travnatého hřiště na Rozvoji jsme byli z důvodu dešťů nuceni rušit tréninky a tím narušovali přípravu jednotlivých družstev. Sehráním mistrovských zápasů v době těchto dešťů docházelo k dlouhodobému poškození travnatého povrchu, jehož obnova byla nejen zdlouhavá, ale i nákladná, nemluvě o heroickém výkonu správce hřiště pana Václava Kopřivy,“ smutnil Jindřich Sojka.

Jenže tomu je teď konec. Umělá tráva ve městě pod Černou věží nedaleko hlavního hřiště na Rozvoji vyrostla. Ale jak už bylo lehce nastíněno, realizace takového projektu byla náročným během na dlouhou trať.

ČTRNÁCT LET OD PRVNÍ MYŠLENKY

„Snahy o vybudování hřiště s umělou trávou začaly za již minulého vedení klubu, neboť v roce 2006 klub zakoupil od Plzeňského kraje pozemky se škvárovým hřištěm. Toto byl první impuls k tomu, že se v Klatovech vůbec začalo přemýšlet o vybudování hřiště s umělou trávou,“ vzpomínal Sojka.

Od tohoto roku se klatovský klub každoročně snažil o získání dotace ze státního rozpočtu, později od MŠMT, jenže marně. „V roce 2018 jsme se na výboru rozhodli zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci, kterou jsme k žádosti připojili. Na začátku loňského roku jsme byli vybráni rozhodnutím MŠMT k realizaci a tím začala celá řada dílčích kroků, které jsme museli splnit pro vydání vlastního rozhodnutí o přidělení dotace, jež jsme obdrželi v říjnu 2019. Ihned poté byla zahájena výstavba hřiště,“ vysvětloval předseda SK Klatovy 1898.

DOTACE OD MŠMT A MĚSTA KLATOVY

Celková investice projektu vyšla na více než 20 milionů Kč. „MŠMT poskytlo klubu dotaci ve výši bezmála 13 milionů Kč a Město Klatovy ve výši 7,2 milionů Kč. Klub se pak na výstavbě podílel vlastními zdroji ve výši 330 tisíc Kč. Mimo tuto částku klub ze svých prostředků hradil ještě další práce, mimo jiné přeložku sítě CETIN ve výši cca 80 tisíc,“ sdělil Deníku Sojka, jehož tento projekt stál opravdu mnoho sil.

Nové fotbalové hřiště s umělou trávou v Klatovech. Zasloužil se o o něj zejména předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka.Zdroj: Deník / Milan Kilián

„Veškeré kroky směřující k získání dotace od MŠMT jako základního předpokladu realizace hřiště s umělou trávou jsem činil ve spolupráci s panem Radimem Kourou z firmy Adestik. Byla to mravenčí práce, neboť bylo třeba pořád něco doplňovat a měnit. Někdy jsem už byl zoufalý a přestával věřit, že se výstavba skutečně spustí. Nechci, aby to vypadalo, že jsem všechno udělal sám. Měl jsem podporu všech členů výboru, kteří mi pomáhali se zajišťováním dílčích dokumentů. Byla to dlouhodobá práce, která mě stála mnoho nervů. Nic se ale nerodí snadno,“ podotkl.

OBYČEJNÁ UMĚLKA? KDEPAK

Klatovská umělka je v České republice jedinečná a může se pyšnit jedním velkým primátem. „Vybudované hřiště s umělým povrchem je prvním velkým fotbalovým hřištěm s trávou bez vsypů v celé ČR. Tento povrch je ve své podstatě bezúdržbový a umožňuje celoroční využití bez omezení. Podložka má stálou pružnost za jakéhokoliv počasí. Je jedno, jestli je parno nebo mráz, povrch má neustále stejné vlastnosti. Tato skutečnost nám umožní celoroční rozptýlení tréninkové zátěže na obě hřiště,“ pochvaluje si šťastný Sojka.

BUŇKY PŘIJDOU ČASEM

Drobnou nevýhodou, která se však časem také vychytá, je absence zázemí. „Zatím budeme využívat zázemí stadionu na Rozvoji. Hřiště jsou ale od sebe vzdálená cca 300 metrů, takže v tom problém nevidím. Do budoucna bychom chtěli zázemí vybudovat ze speciálních stavebních buněk, ale budeme muset nějaký čas počkat,“ přiblížil situaci klatovský předseda.

Vybudování hřiště s umělou trávou je v Klatovech splněným snem několika fotbalových generací. „Pro všechny, kdo se ve fotbale pohybujeme, je nová umělka velkým zadostiučiněním. Věřím, že se tímto náš klub posune v tréninkových podmínkách výše, do pater, kde se divizní mužstvo má nacházet,“ přeje si Jindřich Sojka.

Hřiště budou využívat v Klatovech všechna družstva od přípravek až po muže. „Tréninky budou kombinovány částečně na umělce a částečně na Rozvoji. Novinkou bude i to, že po dobu tréninků bude otevřen bufet na hřišti na Rozvoji, kde se rodiče hráčů budou moci občerstvit,“ libuje si Sojka.

Nové fotbalové hřiště s umělou trávou v Klatovech. Zasloužil se o o něj zejména předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka.Zdroj: Deník / Milan Kilián

REZERVAČNÍ SYSTÉM NA STRÁNKÁCH KLUBU

Ale umělku nebudou využívat pouze klatovští fotbalisté. Vhod přijde i jiným týmům z okresu. „Využít UMT budou moci i jiné kluby, neboť volné kapacity nabídneme prostřednictvím rezervačního systému na stránkách klubu. Počítáme i s využitím UMT pro přípravné zápasy jiných klubů v zimním období. Hřiště bude prospěšné obecně nejen pro fotbal v Klatovech, ale i v celém okrese,“ doplnila tvář klatovského fotbalu.

V JANOVICÍCH BUDOU HRÁT JEN ŽÁCI

Vybudování tohoto hřiště z drtivé části vyřešilo i cestování družstev do nedalekých Janovic nad Úhlavou. „Na hřištích na Rozvoji a na UMT budou hrát mistrovské zápasy všechna mužstva vyjma žáků, kteří budou hrát nadále v azylu v Janovicích nad Úhlavou. Až bude dobudováno zázemí na atletickém stadionu Pod Hůrkou, budeme jednat o možnosti přemístění zápasů Pod Hůrku, ale to bude možné až od nového ročníku 2021/2022,“ uvědomuje si.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM

Ano, trvalo to dlouho. Od první myšlenky až k prvnímu vypuštění fotbalistů dlouhých čtrnáct let. Ale čekání stálo za to.

„Velký dík v souvislosti s realizací výstavby UMT bych rád vyslovil představitelům Města Klatovy, celému zastupitelstvu města v čele se starostou města panem Rudolfem Salvetrem, neboť bez kladného projednání dofinancování předmětné akce nad rámec dotace poskytnuté MŠMT bychom nikdy nedosáhli kýženého výsledku. Rovněž zhotovitel hřiště, stavební firma Lesní stavby s.r.o., provedla úžasnou práci a její odborný přístup nám realizaci usnadnil. Děkuji i panu Kourovi z firmy Adestik a všem členům výboru a klubu, hráčům, fanouškům, kteří mi dodávali energii, abych naši společnou snahu dotáhl do zdárného konce,“ dodal na závěr povídání předseda Jindřich Sojka, muž, jenž za fotbalové Klatovy dýchá a položil by za ně ruku do ohně.

ŘEKLI O NOVÉ UMĚLÉ TRÁVĚ…

„Areál, kde vyrostla umělá tráva, vlastníme my jako klub. Jsme spolek, který žije pouze z příspěvků, dotací a darů. V Klatovech se o vybudování velkého hřiště s umělou trávou pokoušeli dlouhé roky. Byla to jedna z posledních věcí, kterou jsme tu neměli a nutně potřebovali. Jediný člověk, který to dokázal zrealizovat a dotáhnout do konce, je ale Jindra Sojka. Dokázal na svou stranu získat všechny důležité články jako MŠMT i Město Klatovy, které se na tom podílelo nemalou částkou. Chtěli bychom Jindrovi za všechno moc poděkovat. Za tohle, ale i za ostatní věci, které pro klub a celkově i fotbal v regionu udělal. Tohle hřiště totiž kromě nás budou využívat i jiné týmy a nejen z okresu.“ (Jiří Jánský, místopředseda SK Klatovy 1898).

„Klatovy už tohle potřebovaly jako sůl. Klub se o hřiště s umělým povrchem snažil moc dlouho. Všichni se už těšíme.“ (Michal Hoffmann, trenér Klatov).

„Co na to říct, konečně nemusíme přes zimu jezdit někam na okolní hřiště či umělky malých rozměrů. Jsem rád, že se to v Klatovech povedlo zařídit, mám z toho opravdu velkou radost. Už se těším, až si na ní zahraji.“ (Tomáš Partyngl, fotbalista Klatov).