Dál veřejně a otevřeně napadá předvolební postup volební komise, stejně jako způsob, jakým stejná komise informovala vyřazené kandidáty a jakým způsobem podal pan Krsička námitku. Navíc dále zpochybňuje hlasování.

Zvažuje, že vše dá k soudu! „Budu se teprve radit s právníky, a pokud bude alespoň šance, žalobu podám. Půjdu do toho,“ nebojí se třiapadesátiletý funkcionář.

Vlčnovský vystoupil už v diskuzi na valné hromadě. Neúspěšný kandidát do výkonného výboru se necítil zhrzený. Prostě se mu jenom nelíbil způsob provedení a zvolení některých nových členů, což chtěl dát přítomným delegátům najevo.

Svůj názor nezměnil ani o týden později. „Volební komise postupovala správně, když vyřadila oba kandidáty z volební komise,“ je přesvědčený.

Dál však již podle Vlčnovského byl postup volební komise špatný, na což poukázal i jeden z vyřazených kandidátů, předseda SK Stříbrnice Radim Krsička. „Samotná námitka, kterou pan Krsička, ale před plénem vznesl, nebyla podána v souladu se stanovami okresního fotbalového svazu,“ je přesvědčený.

Výhrady měl i k přednesu volební komise, který měl delegáty předně seznámit s tím, jaké nedostatky v kandidátkách shledala, a že trvá na vyřazení z volební listiny. Následně by delegáti zcela objektivně byli informováni, proč k tomuto kroku volební komise dospěla,“ říká. Obě dvě kandidátky totiž zásadním způsobem odporovaly stanovám.

Nepřesností se pak nakupilo víc. „Další je to, že mělo být jasně formulováno to, o čem se vůbec hlasuje, což je chyba předsedajícího. A za druhé, o každém vyřazeném kandidátovi se mělo o hlasovat zvlášť. Proto šlo podle jeho názoru o zmatečné hlasování, protože drtivá většina delegátů vůbec netušila, o čem hlasuje.

Dál Vlčnovský napadá postup volební komise před druhým kolem, ve kterém se utkali pouze zmiňovaný Krsička a  Bedřich Doležal.

„Podle mého názoru, který byl podpořený i autoritami v hale, se měli druhého kola zúčastnit všichni neúspěšní kandidáti z prvního kola, kteří obdrželi alespoň jeden hlas, což se nestalo. Do druhého kola byli připušteni jenom dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů,“ připomíná.

Jinak ale s žádným členem nového výkonného výboru problém nemá. Jde mu jenom o princip a respektování pravidel.

Ve fotbalovém prostředí se pohybuje dlouho. Až do roku 2018 pravidelně pískal, v okrese byl dlouho členem komise rozhodčích, a pracoval i jako vedoucí obsazovacího úseku.

Zná, předpisy FAČR, Stanovy OFS. I proto je u řady činovníků a oddílových funkcionářů neoblíbený.

„Vyčítají mi, že vystupuji arogantně. Možná na tom něco je. Ale mám proto své důvody. Když někam přijedu jako delegát, chci aby všechno bylo podle pravidel, předpisů. Tak, jak hráči i trenéři a diváci chtějí, aby rozhodčí utkání odřídil v rámci regulí, nebo abych já vypsal zprávu podle předpisů, požaduji po pořadateli utkání, aby se choval a řídil rozpisem soutěží,“ uvedl.

Na starosti toho má ale víc. Kromě toho vyřizuje administrativní práci. Připravuje podklady pro odborné komise, řeší a vyhotovuje rozpis soutěží a stará se i o facebookové stránky OFS. „V tom jsem se našel, to mě baví,“ přiznává.

Stejně tomu je i při práci s mladými rozhodčími. Na rozhodčím podobně jako na hráči během deseti minut poznáte, jestli to umí nebo ne,“ tvrdí Vlčnovský.

V poslední době v kariéře pomohl nejen sl. Jílkové, ale i Vlkovi, Svobodovi, Vitáskovi, Zelenému nebo Večeřovi. A i v okrese se už rýsovali další šikovní kluci.

„Nikdy jsem nikoho nehodil do vody, aby sám plaval. Naopak, každému z nich jsem se snažil pomoct. Vzal jsem si je s sebou na lajnu, viděl naživo, jak se snaží,“ líčí.

„Podle mě naše komise vychovala dostatečný počet rozhodčích. S nimi je to ale jako s hráči. Nikdo nechce hrát základní třídu, všichni míří výš,“ připomíná.

Vlčnovský měl společně s kolegy rozjednaný projekt ohledně náboru nových rozhodčích. Bylo připraveno oslovení hráčů z akademie Slovácka, žáci z různých škol, aby si přivydělali, posbírali zkušenosti. Veškeré snažení ale utnula pandemie koronaviru.

„FAČR vybudovala i nějakou databázi, ale za celou dobu se nám přihlásilo jenom třináct zájemců, z nichž někteří o tom ani nevěděli,“ dodává.

O Vlčnovském ale bude ještě slyšet.