Kvůli sestupu i vašemu konci v klubu možná šlo o jednu z nejhorších sezon ve vaší dlouhé fotbalové kariéře, ne?

Sestoupili jsme, je to neúspěch. Jinak to pojmenovat nelze. Ale je možné se zamyslet nad tím, co vše tomu předcházelo a vyústilo v neuspokojivé umístění.

Váš rok coby trenéra břeclavského áčka byl provázený řadou problémů. Co na tom bylo nejtěžší?

Pokud to mám shrnout, tak to, že jsme ve skromných podmínkách v jedné sezoně museli dvakrát přebudovávat kádr.

Jaro bylo poznamenané změnami nejen v hráčském kádru, ale i v kanceláři. To vám také nenahrálo.

Ano, během zimní přestávky došlo v klubu k mnohým změnám. V týmu chybělo dokonce až jedenáct hráčů. Takže prvotní úkol byl kádr doplnit. V situaci, kdy jsme byli na posledním místě a po tolika odchodech a kdy nebyly peníze na nákupy zkušenějších hráčů, jsme se snažili tým doplnit i s ohledem na budoucnost. A jak jsi zmínil, měli jsme před sebou „boj o život" a aby toho nebylo málo, tak v klubu určitý čas panovalo bezvládí, a to po ohlášeném odchodu Martina Maťašovského (výkonného ředitele – pozn. red.). Také je nutno podotknout, že los na úvod soutěže jsme měli hodně těžký a bohužel jsme jej nezvládli.

Právě situace po jeho odchodu byla v břeclavském sportu zřejmě nejsledovanější. Místo něj se do funkcionářských křesel posadili dva jednatelé, Tomáš Mráz a Vladimír Poliak, coby sportovní ředitel pak někdejší starosta Dymo Piškula. Jaká s nimi byla spolupráce?

Na začátku po svém jmenování do role jednatele předstoupil Tomáš Mráz před mužstvo a vyjádřil za vedení klubu, že záchrana není jednoznačným cílem klubu, že tím hlavním má být ekonomická stabilizace tak, aby mohl fungovat i nadále. A to logicky znamenalo další finanční uskromňování v kádru A týmu.

O jakou částku se jednalo?

Když nahlédneme do bilance odchodů a příchodů u kategorie dospělých, na příchody hráčů bylo vynaloženo o sto jedenáct tisíc korun méně. Čili klub v tomto období peníze získal. Náklady na odměny a cestovné hráčů se snížily o víc než sedmatřicet tisíc korun měsíčně. Myslím tedy, že v tomto ohledu jsem vedení vyšel více než vstříc. Na rozdíl od posledních vyjádření jednatele Mráze, že mi nakoupili hráče a stejně jsem soutěž zachránit nedokázal.

Byl jste proti tomu, aby MSK řídili lidé bez fotbalových zkušeností?

Chápu dosazení lidí z města, které je hlavním akcionářem. To je pochopitelné. Ale fotbalový klub není firma. Není tu jen ekonomické hledisko. Když něco ušetříte, může to mít v budoucnu následky. Musíte vidět za roh.

Kde jste tedy viděl zásadní problém ve fungování klubu?

V komunikaci, ta nebyla ideální. K nám trenérům se dostávaly informace od akcionářů jen prostřednictvím jednatele Mráze.

CELÝ ROZHOVOR SI PŘEČTETE V SOBOTNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ BŘECLAVSKÉHO DENÍKU ROVNOST.