Již předtím se hrávaly zápasy na ploše „U Lípy“ nebo v lese Na Výnosu. Napřed to byly jen místní celky, pak se uskutečňovaly i zápasy s přespolními. Hlavním sportem byl fotbal, v sezónních přestávkách se hrával také volejbal a stolní tenis, oba sporty se později osamostatnily.

V roce 1936 vznikla snaha o vybudování hřiště s parametry „Na Kapli“ ve studýnkách, ale to se zcela nepodařilo kvůli problému přemístění velkého množství zeminy.

Toto hřiště později využívala škola. VSK požádal Státní statek o vybudování hřiště na jeho pozemcích.

Došlo k úpravě plochy „Na Fišůzi“ a hřiště bylo slavnostně otevřeno 9. srpna 1936 pohárovým turnajem za účasti Brumovic, Velkých Pavlovic, Čejče a domácích. Pohár věnovaný Mudr. Otáhalem vyhrálo mužstvo Čejče.