V dlouhodobých soutěžích jsou zapojena hned čtyři družstva dorostu, a to starší dorost A, jinak také U19 nebo „devatenáctka“, starší dorost B (U18), mladší dorost A (U17) a mladší dorost B (U16). Stejným způsobem je organizováno žactvo MSK Břeclav.

Dostatek týmů

Opět jsou sestavena dvě družstva staršího žactva a dvě mladšího žactva, dále každoročně podle počtu hráčů jsou vytvořeny dvě až tři přípravky, starší pro hráče ve věku kolem deseti až jedenácti let, mladší přípravky zahrnují osmileté a devítileté fotbalisty. K tomu navíc funguje i takzvaná předpřípravka pro ty nejmladší adepty na budoucí fotbalové hvězdy.

Starší dorost A a starší žactvo A vedou dva profesionální trenéři, kteří jsou současně zodpovědní za koordinaci všech čtyř ročníků ve své věkové kategorii. Ty mají každý svého úvazkového trenéra, pro dvojice družstev, např. starší dorost A a B je dále obsazeno místo asistenta obou trenérů.

Celkově se v MSK Břeclav fotbalem zabývá přes dvě stovky aktivních hráčů, z toho je zhruba padesátka mužů (A–tým v MSFL a rezerva v 1.A třídě) a zbytek tvoří hráči mládežnických kategorií. Nejvyšší soutěží dorostu v MSK je dorostenecká divize, která je v posloupnosti soutěží v České republice třetí za první a druhou dorosteneckou­ ligou.

A právě postup do druhé dorostenecké ligy je cílem v nové sezóně 2010–2011.

Tak velký objem sportovců nelze dlouhodobě uspokojit na jednom hřišti. Oddíl kopané proto využívá jednak stadionu v Poštorné na Lesní ulici, dále mládež trénuje a hraje i na hřišti na Třídě 1.máje (na Slovaně) a příslušníci fotbalových tříd ze ZŠ Slovácká mají hodiny rozšířené tělesné výchovy v podobě fotbalových tréninků a atletické průpravy v atletickém areálu břeclavské Lokomotivy.

Pohled na region

Při pohledu na celý region Břeclav lze hodně pozitivně hodnotit i práci s mládeží v Mikulově, kde se hrají krajské soutěže dorostu i žactva na solidní výkonnostní úrovni. Také skupinka dalších klubů, například Velké Pavlovice, Hustopeče a Pohořelice, pracuje s mládeží, zejména s mladšími ročníky, ale zatím zde nedosahují špičkové výkonnosti.

Nejen v získávání hotových hráčů, ale výchova kvalitních fotbalistů z vlastní „líhně“ je správná filosofie řízení sportovní činnosti nejen ve fotbalových klubech. V MSK Břeclav si toho jsou vědomi, a proto má v hlavním městě okresu mládežnický fotbal zelenou.