Co byl největší problém při vašem nástupu do funkce v MSK?

Problémů byla celá řada, řešily se resty vůči svazu, sportovcům, partnerům, to ale patří do běžné činnosti každé organizace. Asi největší výzva bylo obhájení statutu sportovních center mládeže a sportovních středisek mládeže. Zájem měly desítky klubů, vybrány byly jen některé. Museli jsme připravit kvalitní podklady, abychom ve výběru uspěli.

Výraznou roli v činnosti klubu hraje ekonomika.

Vyrovnali jsme všechny závazky vůči partnerům za roky 2008 až 2012 a do příštího jara chceme vstoupit bez dluhů. Ekonomická stabilita klubu je důležitá, nepokračujeme ve ztrátě a přestali jsme ztrátu generovat, fungujeme efektivněji. Naše poděkování patří hlavním sponzorům, kteří nám společně finančně pomáhají k zabezpečení našich vytyčených plánů.

Jaké představy máte o sportovním fungování klubu?

Chceme mít naplněné počty hráčů již od přípravek, převážně z břeclavské mládeže. K tomu nám pomáhají nábory, návštěvy školek s předváděním ukázek fotbalového umění, podařila se i akce Staň se jedním z nás. To vše se děje s cílem naplnit stavy v jednotlivých ročnících. To by se mělo přirozenou cestou posouvat k vyšším kategoriím, aby se neopakoval současný stav u některých ročníků, které trápil nedostatek hráčů.

Jak jste spokojený s výsledky podzimní části mistrovských soutěží?

Start mužů byl pozitivní, mám na mysli výsledky letní přípravy. V sezoně to již tak dobré nebylo. Naším cílem je momentálně udržet třetí ligu, uděláme pro to maximum. Do výsledků se částečně promítá šetření na A týmu, protože se finanční zdroje ztenčují. To ale není jediná příčina, rezervy je třeba hledat i v přístupech hráčů a podílu realizačního týmu a vedení klubu. To vše musíme dát do ideálnější formy, aby stroj lépe šlapal. V návaznosti totéž platí i pro B tým.

A mládežnické složky?

Žáci mají dobré výsledky. Fungují nám sportovní třídy napojené na základní školu Slovácká, kde jsme museli udělat určité změny. I zde jde o naplnění početních stavů. Zefektivnili jsme tréninkový proces, aby vlastní tréninky žáků neprobíhaly po předcházejících pohybových aktivitách, až tříhodinových, kdy již chyběla mladým sportovcům potřebná šťáva. Dorost do devatenácti let po změně trenéra nastolil nový systém, výsledky potvrzují, že správný.

Tým je na desáté příčce.

Desáté místo se ztrátou šesti bodů na čtvrtý celek, což jsou jen dvě výhry, jsou toho nejlepším dokladem. Na Petra Maléře úspěšně navázal trenér Jiří Pecha. U mladšího dorostu do sedmnácti a šestnácti let máme problémy s počty hráčů, aktuálně řešíme doplňování hráčských kádrů. I zde je vidět progres, pozitivně se promítly změny trenérů. Proto trenérské obsazení zůstane nezměněné pro jarní pokračování mistrovských soutěží.

Jak výkonný ředitel klubu spolupracuje s trenérským týmem?

Jsem v přímém kontaktu s šéftrenéry sportovních středisek, jednou měsíčně se koná široká trenérská rada za účasti všech trenérů, jednou týdně, maximálně za čtrnáct dnů, se schází užší trenérská rada – šéftrenéři, já, asistent vedení a Martin Marták za přípravky. Trenérský kádr je stabilizovaný, s dostatkem zkušeností, každý ví, co se po něm chce. K trenérské změně dojde jen u B týmu. Ivan Dvořák bude pokračovat jako asistent, trenéra hlavního doplníme.

Důležitá je i kvalitní činnost administrativy klubu.

Pracujeme v trojici. Hodně mi pomáhá asistent Marek Nešpor, na práci se podílí jednatel klubu Milan Volf. Asistent odlehčuje výkonnému řediteli v množství úkolů, stará se o grafiku, kontakty s partnery, je již v práci zaběhnutý, řadu úkonů zvládá samostatně. Vytváříme projekty, marketinkově se snažíme o využití hřiště s umělou trávou a našich regeneračních zařízení, připravujeme a realizujeme smlouvy. Administrativa má nastavená pravidla práce, každý ví, co má dělat, za co zodpovídá.