Galerie: Američané dorazili do Vyškova. Místní vojáci je uctí steaky a řízky