Galerie: Archeologické památky Břeclavska

Letecký snímek na plochu záchranného archeologického výzkumu na katastru Pasohlávek v roce 2009. Preparace objektu v rámci archeologického výzkumu. V pozadí věž na fotografickou dokumentaci a geodetický měřicí přístroj. Dokumentace jámy v rámci archeologického výzkumu. Návštěva T. G. Masaryka na systematickém archeologickém výzkumu římského opevnění na Hradisku u Mušova (asi 1927).