Galerie: Banka věnuje nábytek. Pomůže v muzeu či v domově důchodců