Galerie: Děti dělaly vlastní erb, po zámku je provedla hraběnka. Bílá paní měla dovolenou