1/1

Předmětný dům v Podivíně.

Předmětný dům v Podivíně.

Zdroj: Repro ÚZSVM