Keltové na Břeclavsku.

Zdroj: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy

Kolkovaná výzdoba na miskách počátku doby laténské

Zdroj: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy

Příklady archeologicky zachycených půdorysů zahloubených obydlí a rekonstrukce

Příklady archeologicky zachycených půdorysů zahloubených obydlí a rekonstrukce

Zdroj: podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy

Příklady spon z počátku doby laténské

Zdroj: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy

Ukázky železných předmětů nalezených v depotu na hradisku Černov u Ježkovic

Zdroj: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy

Příklady výzdobných motivů kolkované keramiky počátku doby laténské a kostěné razidlo

Zdroj: Stuchlík 2002: Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Pokus o vraždu na Hádech.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Policie ČR