Galerie: než přišla přehrada nové mlýny

Než přišla přehrada. Okolí Pavlova před vybudováním. 3. Novomlýnské nádrže. Foto Petr Macháček, 1986 Než přišla přehrada. Pohled na Děvičky od Strachotína, v popředí lužní les s rozlitou Dyjí. Foto Miloslav Zbořil, 1964 Než přišla přehrada.Pohled z Pavlovských kopců na rozvodněnou Dyji. Foto Petr Macháček, 1976 Než přišla přehrada. Pohled z jezera Pannsee na Děvín. Foto Petr Macháček, 1976 Než přišla přehrada. Záplavy na Dyji u Mušova. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Záplavy na Dyji u Mušova. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Zaplavený lužní les u Dolních Věstonic. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Podyjí v okolí Dolních Věstonic. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Pálava při pohledu od Mušova. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Podyjí. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Pannsee u Strachotína. Foto Petr Macháček, 1977 Než přišla přehrada. Ramena Dyje pod Pálavou. Foto Petr Macháček, 1978 Než přišla přehrada. Záplavy u Strachotína. Foto Petr Macháček, 1979 Než přišla přehrada. Záplavy u Strachotína. Foto Petr Macháček, 1979 Než přišla přehrada.  Biotopy zatopené 3. Novomlýnskou nádrží. Foto Petr Macháček, 1981 Než přišla přehrada.  Biotopy zatopené 3. Novomlýnskou nádrží. Foto Petr Macháček, 1981 Než přišla přehrada. Biotopy zatopené 3. Novomlýnskou nádrží. Foto Petr Macháček, 1981 Než přišla přehrada.  Biotopy zatopené 3. Novomlýnskou nádrží. Foto Petr Macháček, 1981 Než přišla přehrada. Louky v lužním lese u Pavlova. Foto Petr Macháček, 1982 Než přišla přehrada. Louky v lužním lese u Pavlova. Foto Petr Macháček, 1982 Než přišla přehrada. Zamrzlé záplavy v lesích kolem Strachotína. Foto Petr Macháček, 1982 Než přišla přehrada. Hlavaté vrby u Strachotína. Foto Petr Macháček, 1983 Než přišla přehrada. Podyjí při pohledu z Děviček. Foto Petr Macháček, 1985 Než přišla přehrada. Podyjí při pohledu z Děviček. Foto Petr Macháček, 1985 Než přišla přehrada. Okolí Pavlova před vybudováním. 3. Novomlýnské nádrže. Foto Petr Macháček, 1986 Než přišla přehrada. Okolí Pavlova před vybudováním. 3. Novomlýnské nádrže. Foto Petr Macháček, 1986 Než přišla přehrada. Pálava z jezera Pannsee. Foto Petr Macháček, 1988