Galerie: Obraz Mourinky do Romany Štryncl

Prezidentka spolu Feliti Alena Pávková (zleva). Patronka dražby herečka Anna Polívková a autorka obrazu Mourinky Romana Štryncl. Obraz Mourinky v Galerii Felidae před převozem do Prahy. Obraz Mourinky Obraz Mourinky, Anna Polívková a Lucie Hlavinková, autorka pohádky o Mourince.