Galerie: Památku obětí napoleonských válek a dalších tažení devatenáctého století má brzy připomenout kříž